Oter Informática Cloud Computing
Oter Informàtica Solucions Cloud PIMES
solucions CLOUD
Impulsa els resultats
gràcies a solucions
basades en models Cloud.
Garanteixi la productivitat
i acceleri les seves
operacions diàries
Oter Informàtica, treballar al núvol

PUGI AL NÚVOL

APROFITI EL
TELETREBALL I OPTIMITZI
ELS SEUS PROCESSOS

e-mail
missatge

MOBILITAT

treballi desde qualsevol
lloc com si estigués
a la seva oficina

ESCALABILITAT

augmenti o disminueixi
les infraestructures
en funció de les
seves necessitats

REDUÏRCOSTOS

redueixi costos
tant d'implantació
com de manteniment

SEGURETAT

ubiqui la seva empresa
en un centre de dades:
seguretat i fiabilitat
garantitzades

un producte de