Oter Informàtica - sumi adsls reduïnt costos
Oter Informàtica, sumi adsls reduïnt costos

OTERLINK:

TINGUI
EL SEU NEGOCI
SEMPRE ONLINE

e-mail
missatge

REDUNDÀNCIA

redundància i suma
entre diferents adsl

ENLLAÇ

enllaç VPN entre
delegacions amb suma
d'ampla de banda

SEGURETAT

firewall
amb seguretat
avançada

sumi adsl's reducïnt costos

Les solucions Peplink multi-ADSL garantitzen al seu negoci la disponibilitat permanent d'internet.

interconecti les seves delegacions VPN

Permet conectar la seu central amb les seves delegacions en una xarxa segura i privada. Compartir recursos i treballar conjuntament, mai havia set tant fàcil.

un producte de