Com evitar la pèrdua de dades?

[tabs]
[tab title=”Cat”]

Els perills més comuns i causants potencials de les pèrdues de dades són els problemes tècnics, l’atzar i també l’ús dels propis usuaris dels equips i dispositius informàtics.

La millor manera d’evitar les pèrdudes de dades, és
mantenirse activament informat: si sabem quins problemes poden afectar als nostres dispositius, podrem efocar-ne la protecció de manera molt més efectiva.
10 consells útils per a prevenir la pèrdua de dades:
[su_list icon=”icon: caret-right” icon_color=”#ff9103″]

[/su_list]

Aplicant aquests consells, tindreu 100% consolidat el sistema de còpies de seguretat de la vostra empresa.

Si ho desitjes, a Oter Informàtica et podem fer una Auditoria Online i gratuïta sobre les mesures de seguretat que actualment teniu implantades a la vostra empresa, i et podem aconsellar sobre nous sistemes de protecció informàtica, si s’escau.

[su_button url=”http://blog.oterinformatica.com/index.php/contact/” style=”soft” background=”#FFA500″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: bar-chart-o” text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]CONSULTORIA ONLINE[/su_button]
[/tab]

[tab title=”Cast”]

Los peligros más comunes y potenciales causantes de las pérdidas de datos son los problemas técnicos, el azar y también el uso de los propios usuarios de los equipos i dispositivos informáticos.

La mejor manera de evitar las pérdidas de datos, es mantenerse activamente informado: si sabemos cuáles son los problemas que podrían afectar a nuestros dispositivos, podremos enfocar la protección de manera mucho más efectiva.

10 consejos útiles para prevenir la pérdida de datos:

[su_list icon=”icon: caret-right” icon_color=”#ff9103″]

[/su_list]

Poniendo en práctica estos consejos, tendréis 100% consolidado el sistema de copias de seguridad de vuestra empresa.

Si lo deseas, Oter Informática puede hacerte una Auditoría Online y gratuita, sobre las medidas de seguridad que actualmente tenéis implantadas en vuestra empresa, y te podemos aconsejar sobre nuevos sistemas de protección informática.

[su_button url=”http://blog.oterinformatica.com/index.php/contact/” style=”soft” background=”#FFA500″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: bar-chart-o” text_shadow=”0px 0px 0px #fff”]CONSULTORÍA ONLINE[/su_button]

[/tab]
[/tabs]

Obrir